Namens mijn grootouders, ouders en mijzelf wil ik oprecht mijn excuus aanbieden aan het Nederlandse volk. Dit omdat wij als familie meer dan honderd jaar de SDAP/PvdA onze steun hebben gegeven uit volle overtuiging we daar goed aan deden. Alleen de hedendaagse werkelijkheid is anders, nu is het een partij van fraudeurs, profiteurs, oplichters en mensen die menen dat vluchtelingen en allochtonen meer rechten moeten hebben dan de gepensioneerden en de sociaal zwakkere Nederlanders.
T.Laferté, Amsterdam.
Bron: Telegraaf/LezersbrievenBevrijding
Rob Hoogland


Het besluit om het bevrijdingsfeest in Amsterdam eenmalig te vervroegen naar donderdag 20 maart is alom met gejuich ontvangen.

Alleen enkele Joodse organisaties, alsmede een kleine christelijke splintergroepering waarvan de leden de mening zijn toegedaan dat de Heer de donderdag als wekelijkse rustdag heeft geschapen, toonden aanvankelijk bezwaren. Maar ook zij bleken uiteindelijk gevoelig voor het argument dat Amsterdam die dag recht heeft op een onvergetelijk bevrijdingsfestijn.

Zelfs het Comité 4 en 5 mei bleek bereid zijn naam voor dit jaar te veranderen in Comité 4 mei en 20 maart.

De plechtigheden op 4 mei blijven dus wél gehandhaafd, in dier voege dat er ruimte wordt gecreëerd voor een herdenking van de slachtoffers die de afgelopen halve eeuw onder het wrede Amsterdamse PvdA-bewind zijn gevallen. Om 20.45 uur zal een stille tocht worden gehouden voor alle werkenden die in die lange, donkere periode aan de rode terreur ten onder zijn gegaan. De tocht begint op een toepasselijke plek: de Schreierstoren, en voert uiteindelijk naar het Waterlooplein, waar een kranslegging zal plaatsvinden door enkele leden van het Platform SFGA (Slachtoffers Fietsgeweld Amsterdam).

Waarom wordt het bevrijdingsfeest op donderdag 20 maart gehouden?

Dat is de meest gestelde vraag van de afgelopen dagen. Terwijl het antwoord toch zo voor de hand ligt: de dag tevoren, op woensdag 19 maart, zal de baantjesmachine genaamd PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen worden weggevaagd. De gevolgen daarvan zijn voor de inwoners van Amsterdam bijna te mooi om waar te zijn. Een college van B en W zonder vertegenwoordigers van de partij onder wier juk zij zo lang hebben moeten zuchten. Wie op dergelijke wijze bevrijd wordt van een leven onder de knoet, wil zijn onuitsprekelijke vreugde daarover zo snel mogelijk uiten.

Let wel, Amsterdam is er nog niet op 20 maart. Er staat de stad na het bevrijdingsfeest een tijdrovende en geldverslindende wederopbouw te wachten. Wat te denken van het dichtgooien van de Noord/Zuidlijn? Van het opnieuw aanbrengen van terrasverwarmers? Van het ommuren van Zuidoost om terroristische acties van corrupte subsidiejunks te voorkomen? Bovendien wemelt het in onze geliefde hoofdstad van de collaborateurs, met name binnen het aanzienlijke ambtelijk apparaat. Oplettendheid blijft derhalve geboden. Als wij even de andere kant opkijken, hebben ze het parkeertarief in de binnenstad verhoogd tot 10 euro per uur. Maar dat neemt niet weg dat de bevolking gewoon volop moet genieten van de verschillende evenementen.

De fietsen- en parkeerautomatenverbranding zal op de Dam worden gehouden.

Voor de massale Allah-bespotting denkt men aan het Oosterpark.

Waar het Hilhorst-werpen zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Tot slot nog dit.

Wij zullen die dag niet de fout maken die de PvdA dik vijftig jaar lang maakte. Met andere woorden: wij houden het fatsoenlijk. Lynchpartijen zijn uit den boze en ook kaalscheren wordt ten strengste afgekeurd.

Tegen een lange neus maken bestaat daarentegen geen enkel bezwaar.

Bron: De Telegraaf 11-03-2014