Straffen.
Mij wordt steeds duidelijker het waarom van de liefde tussen links en de islam. Beiden zijn liefdeloos en wreed in hun houding tegenover de andersdenkende medemens.
Hier nog enige berichten over de - veelal- onschuldigen, die na het einde van WO II, om soms onbekende redenen, gevangen werden gezet en die werden behandeld alsof zij al, zonder voor een rechter te zijn geweest, gestraft werden.

Groningen, Albino. Pv 6 Petronella Dolk (1898)
"Een meisje werd voor straf opgesloten in de zogenaamde strafcel ( een klein hokje, voorheen WC, waarin men niet liggen kon) en is toen vergeten. Zij is er een dag en een nacht in geweest en werd er met hoge koorts uitgehaald."

Utrecht, Tivoli. Pv. 16 Cornelia Boon. (1914) (De hoofdbewaarster, die deze straffen uitdeelde, is ook gehoord. Zij verklaarde: 'Het is juist dat deze in een kast is opgesloten. De straf werd haar gegeven omdat de toiletten ernstig waren bevuild. Omdat de schuldige zich niet meldde, werd mevr. Ten Kate als kameroudste gestraft. Zij begreep dat het niet anders kon. De kast was inderdaad zo klein, dat men en niet in liggen kon.[] Het is ook juist dat mevrouw Ten Kate bunkerstraf heeft gehad. De reden was dat ze mevrouw Mussert om de hals viel. Om verdere eventuele demonstraties te voorkomen en een voorbeeld te stellen, werd het nodig geacht voor deze uiting van sympathie een straf op te leggen.)
"Als straf werd o.a. toegepast in een kast waar betrokkene ( mevrouw Ten Kate) niet rechtop kon staan. [] Mevrouw Ten Kate heeft mij verteld dat zij als straf, omdat zij mevrouw Mussert( de Weduwe van A.Mussert) bij haar komst in de ziekenzaal spontaan met een zoen begroette, in een bunker werd opgesloten."

Almelo, school. Pv. 65 Johanna Bloembergen (1908)
"Er was een kelder waar mannen en vrouwen, die zich aan een overtreding van de kampregels hadden schuldig gemaakt, gezamenlijk werden opgesloten. Het water stond er tot kniehoogte en reikte ook tot aan de matrassen van de kribben die er stonden."

Delft, De Korte Geer. Pv.55 Petronella van Meijgaard (1896)
"Op alle mogelijke, al of niet gepleegde, overtredingen werd er gestraft met een celstraf. Andere straffen werden niet toegepast. De cellen waren vochtig en donker."

Haren. Pv.81 Hendrika van Zanen.
"Ik heb voor straf , omdat ik mijn sieraden niet wilde afgeven, 24 uur in een hokje gezeten, waar ik noch rechtop kon staan, noch kon liggen; er was slechts een kleine opening in de deur voor luchtverversing en als toilet kreeg ik een etenspan.[] Het is juist dat ik voor straf uren tegen de muur heb moeten staan, omdat ik een gaatje in een kous had gestopt in de tijd dat ik handschoenen moest maken in de werkplaats."

Het is duidelijk dat de animo om bewakers en hun chef, die de misdrijven tolereerden of zelfs aanmoedigden, strafrechtelijk aan te pakken, gering was. En als de rechter er in een klein aantal gevallen aan te pas kwam, was hij (er waren toen nog geen vrouwelijke rechters) mild.

Kamp Oud Beijerland ( Rijks HBS). De commandant wordt in 1945 tot een boete van fl.20, - veroordeeld voor het aftuigen van geïnterneerden met een gummiknuppel.

Kamp Ellewoutsdijk. In 1946 wordt een zestal bewakers wegens mishandeling of doodslag veroordeeld. De bewaker, die een man doodschoot, krijgt 1 jaar voorwaardelijk.

Kamp Carel Coenraadpolder. Commandant Jan Verdam wordt in 1950 veroordeeld tot 6 maanden, wegens onder meer de opdracht een aantal gedetineerden met een 30 pond zware granaat, door middel van een ijzeren ring bevestigd aan het been, te laten lopen en het uitdrukken van een brandende sigaret tegen de wang van gedetineerde Jan Tulp. Een aantal bewakers krijgt drie maanden wegens mishandeling, onder meer het naakt onder laag gespannen prikkeldraad doorjagen van gedetineerden.

Westerbork. In 1949 krijgen drie bewakers twee maanden wegens het mishandelen van geïntimeerden in 1945. De politieke delinquent Becker is afgeranseld met een gummiknuppel omdat hij het werk niet aankan. De man is niet gezond. Er was geslagen omdat men dacht dat er gesimuleerd werd, wat grote ergernis opwekte. De gedetineerde is de volgende dag overleden.

Westerbork. De verpleegster F. ten Bentzel-Bouman, die in Westerbork ernstig zieke ( tbc) gevangenen als strafmaatregel diarree opwekkende injecties heeft gegeven, krijgt in 1949 één maand voorwaardelijk. Enige tijd na zo'n injectie is een slachtoffer overleden.

Vught. Het hoofd van de interne recherche van Kamp Vught, Piet Luijendijk, wordt in 1948 veroordeeld tot een boete van fl. 300, - voor het herhaaldelijk slaan en schoppen van gedetineerden.

De man die namens het Militaire Gezag toezicht houdt op de kampen, overste Reitsma, is zelf gevangene geweest in Buchenwald en Sachsenhausen.
Hij kwalificeert de situatie in de kamp( waar nog niemand was veroordeeld door een rechter) aan de Levantkade in Amsterdam als 'te vergelijken met Buchewald'.
De Harskamp is naar zijn mening een hel.
Men moet toch zonder enige moraal zijn om 60 jaar na deze misdaden tegen de mensheid, het' beschavingsoffensief' te willen terug halen.
Wat mij in al deze zaken uit het boek van Koos Groen opvalt is het feit, dat al de lieden die voortdurend proberen Wilders onderuit te halen, allemaal ex- communisten ( nu socialisten) zijn.
99 procent van de misdaden tegen de menselijkheid in 1945 en 1946 zijn gepleegd door communisten.
Het artikel in de Telegraaf van zaterdag 16-10-2010 van Inger Schaap heeft slechts ten doel om de misdaden van Nederlanders tegen Nederlanders( 1944-1946) uit het boek van Koos Groen, af te zwakken.
Tegen het artikel van Schaap heb ik dit: Aan de oostkant van het kamp wordt in 1968 een begraafplaats gevonden. Er liggen 91 krijgsgevangen Nederlandse SS'ers, die eind 1944 en begin 1945 mijnen moesten opruimen en dat niet overleefd hebben. Ze zijn als menselijke mijnenvegers- door hun landgenoten- het veroverde gebied ingestuurd en door schietende bewakers over het terrein gejaagd. Het oorlogsrecht verbiedt het inzetten van krijgsgevangenen voor dit doel; Duitsers mochten dit werk dus niet doen. Nederlanders die met de vijand hebben geheuld zijn geen krijgsgevangenen maar zware collaborateurs. En collaborateurs? Die hebben geen rechten.[]
Gezien het feit dat Schaap bij de Universiteit van Amsterdam behoort, is de kans redelijk groot dat zij tot de linkse kerk behoort, die in 1945 verantwoordelijk was voor alle misdaden tegen de menselijkheid.
Bron: Fout en niet goed van Koos Groen.
Dag.
November 2010.