Een rapport over de PVV.
Mijn vraag is dan: waarom over de PVV?
Waarom geen rapport over de
PvdA?
Waarom niet over GroenLinks?
Waarom niet over de SP?
Zelfs het CDA zou in aanmerking moeten komen om onderzocht te worden.
De
PvdA krijgt de eer om als eerste door de mangel van de waarheid gehaald te worden.
Ik weet zeker dat ik nog vele zaken van fraude, corruptie, vriendjespolitiek en liegen van deze partij ben vergeten - of niet wist - maar hetgeen ik wel weet en waar ik ook de bewijzen van heb, dat is al reden genoeg om die partij eens degelijk door een onafhankelijke, integere (dus geen
PvdA leden er in) commissie te laten onderzoeken
Bij de
PvdA zitten al jarenlang de grootste graaiers.
Niet uitsluitend de deelraden van de gemeente Amsterdam maken zich herhaaldelijk schuldig aan fraude en corruptie.

Voor de derde keer binnen een paar jaar is er een PvdA-politica van een deelraad in Amsterdam in opspraak geraakt.
Dit keer betreft het wethouder Els Verdonk van de deelraad Zuidoost.
De Volkskrant ontdekte een geheimgehouden rapport van het Bureau Integriteit dat concludeert, dat deze Verdonk onvoldoende heeft gedaan om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Verdonk, wethouder van ruimtelijke ordening, zou zichzelf een vergunning hebben gegeven voor de bouw van een serre aan haar huis.
Zelf zegt ze dat zij het dossier over de serre aan een collega-wethouder heeft gegeven, maar onderzoekers van het Bureau Integriteit konden daarvoor geen bewijs vinden.
Wel troffen de onderzoekers een brief aan, die ambtenaren hadden geschreven namens de echtgenoot van Verdonk.

Het onderzoek begon na klachten van de buren van Verdonk, die bezwaar hadden ingediend tegen de bouw van de serre.
Ze waren boos, dat de wethouder toch een bouwvergunning kreeg, terwijl de beroepscommissie van het stadsdeel hen in het gelijk had gesteld.
Ze stapten naar de civiele rechter en het stadsdeel moest uiteindelijk de bouwvergunning alsnog intrekken.

'Conclusies omarmd'
Volgens een woordvoerder van het stadsdeel 'omarmen' wethouder Verdonk en de overige stadsdeelbestuurders de conclusies van het Bureau Integriteit.
Zij zullen voortaan dossiers, waarbij ze persoonlijk betrokken zijn, meteen overdragen aan een collega.

Eerder al raakte PvdA-stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet in opspraak (in verband met recente publiciteit rond onze politieke leider, Elvira Sweet, willen de voorzitter van de PvdA in Zuidoost en de voorzitter van de fractie van de PvdA in de deelraad van Amsterdam Zuidoost het volgende verklaren.
In 2003 heeft Elvira Sweet twee maal een boete gehad en betaald voor een overschrijding van het alcoholpromillage in - zoals dat heet - de lichtste categorie, die door de officier van Justitie met een schikking is afgehandeld.
In beide gevallen kwam Elvira van huis. De eerste keer kreeg zij de boete als vervolg op een standaardcontrole. De tweede keer heeft zij, omdat haar auto was aangereden, zelf de politie gebeld.

De
PvdA Zuidoost ziet geen actuele reden waarom deze gebeurtenissen uit 2003 in 2006 inzet van een politiek debat moeten zijn.
Elvira Sweet heeft indertijd uit het voorval de conclusie getrokken, dat zij als boegbeeld van de
Partij van de Arbeid en van het stadsdeel Zuidoost de plicht heeft onder alle omstandigheden juist en voorbeeldig te handelen.
Dat alcoholgebruik en autorijden elkaar uitsluiten, maakt daar onderdeel van uit.
De afgelopen jaren heeft Elvira Sweet leiding aan het stadsdeel gegeven op de manier, die de
PvdA van haar vertegenwoordigers verwacht: eerlijk en daadkrachtig. Waar de bewoners van Zuidoost nu recht op hebben, is dat Elvira Sweet als stadsdeelvoorzitter van Zuidoost samen met haar collega's van het Bestuur en samen met de Raad de komende vier jaar Zuidoost verder vooruitbrengt.
De
PvdA maakt zich met succes sterk voor: de vernieuwing en de leefbaarheid van het stadsdeel, en voor de verbetering van de positie van de bewoners van Zuidoost. Aan het werk dus.
Nick Bolte, voorzitter afdeling
PvdA Zuidoost
Lourens Burgers, voorzitter fractie
PvdA Zuidoost.).

Zij had dus verzwegen dat ze in haar eerste bestuursperiode tweemaal was veroordeeld voor rijden onder invloed.
En
PvdA-raadslid Ama Carr bleek vlak voor de deelraadsverkiezingen door de politie te zijn gepakt voor rijden zonder rijbewijs,
( Iets wat
PvdA-leider Wouter Bos al voorzag ( Dagblad Het Parool publiceert vandaag een interview met PvdA-leider Wouter Bos. In dat gesprek zegt Bos het gevaar te zien dat de PvdA een 'Partij van de Allochtonen' wordt, als in de toekomst allochtonen massaal op de partij blijven stemmen. Bij de afgelopen verkiezingen stemde zeker 80% van de allochtone kiezers op de sociaal-democraten. ''Ik zie het gevaar van een allochtonenpartij waar autochtone kiezers weglopen. Maar als wij vasthouden aan ons verhaal, blijven we de partij voor iedereen'', aldus Bos. Verder vindt hij het niet zinvol om daar nu over te discussiëren.
Wel voorziet Bos mogelijke problemen met een aantal allochtone raadsleden. Velen daarvan zijn al dan niet met voorkeurstemmen in een raad gekozen, terwijl ze vrij laag op de lijst stonden.
Met name over hen is de
PvdA-leider bevreesd: ''Onze winst is zo groot dat veel mensen - onder wie allochtonen - een raadszetel hebben gekregen, terwijl we niet weten of ze net zo gekwalificeerd zijn als mensen hoger op de lijst. Ik zie het risico, dat onervaren raadsleden een veeleisende achterban op hun nek krijgen.
Daarom hebben we de
PvdA-fracties overal in het land hulp aangeboden met cursussen.''
In Rotterdam en Amsterdam bestaan de
PvdA-fracties ruwweg voor 50% uit raadsleden van allochtone afkomst. In Amsterdam stonden zij allemaal op een verkiesbare plaats. In deelraden zijn er wel veel met voorkeurstemmen gekozen.

Bos laat zich ook uit over allochtone politici die ''politiek bedrijven volgens de cultuur van hun land van herkomst, waar cliëntelisme normaal is''. Volgens hem heeft zijn partij daar ervaring mee en hij verwacht dat dit met de opkomst van een nieuwe generatie migranten zal verdwijnen).

lijkt in Amsterdam reeds gebeurd. Daar is het eerste allochtone raadslid van de PvdA in opspraak geraakt.
Het betreft de 24-jarige Ama Carr die oorspronkelijk uit Ghana komt.
Zij is kersvers deelraadslid in Zuidoost.
Naar nu blijkt is Carr in februari opgepakt wegens illegaal autorijden: ze bleek geen rijbewijs te hebben en onverzekerd rond te rijden.
Bovendien gaf ze een valse naam, een vals adres en een valse geboortedatum op.
Carr, studente Hogere Beroepsopleiding Management, Economie en Recht, doet de zaak zelf af als een klein incident.
De Amsterdamse afdelingsvoorzitter Nick Bolte van de
PvdA was op de hoogte van de feiten voordat de verkiezingen plaatsvonden.
Het incident was volgens hem echter geen reden om de kandidatuur van Carr in te trekken. ''Jonge mensen doen dat in de Bijlmer. Er was geen drank in het spel. Anders was het een ander verhaal geweest'', aldus Bolte.
Het incident heeft volgens hem ook niets te maken met de kwaliteiten van Carr als raadslid. Het landelijke
PvdA-partijbestuur gaat de zaak echter toch onderzoeken.
Op de site van de Amsterdamse
PvdA is inmiddels een discussie gestart (onder deze titel verscheen in de Volkskrant van 7 april een artikel over Mevrouw Carr. Ik ben verbijsterd, zowel over de escapades van mevrouw Carr, als over de reactie van de afdelingsvoorzitter, dhr. Bolte.
Iemand met zó'n sterk onderontwikkeld gevoel voor normen, waarden en met zó'n gemis aan integriteit, hoort niet thuis bij de
PvdA.
Als ze daar wél horen, hoor ík niet meer thuis bij deze partij.
Een partijvoorzitter die dit vergoelijkt en samenvat met : 'Dit is de Bijlmer' ziet ook niet helder meer, waar de
PvdA voor staat, of hoort te staan.
Voor mij is het aanblijven van mevrouw onacceptabel.
Omdat ieder mens recht heeft op een tweede kans om zich te kunnen rehabiliteren stel ik voor, om mevrouw Carr bij te scholen in de essentiële zaken, die
PvdA leden PvdA leden maakt. Hierna heet ik haar graag weer van harte welkom bij mijn partij.
Zo'n bijscholing, misschien met wat andere accenten, lijkt me trouwens ook erg nuttig voor de heer Bolte.
Met vriendelijke groet,
Bas van Gelderen
).
Van het vrouwelijke Rotterdamse deelraadslid van Charlois: ene Bouchra Ismaili (
PvdA) ontving hij of zij nu het volgende antwoord ( taalfouten voor haar rekening):

Luister goed jij vuile gek WIJ BLIJVEN HIER hahahahahahhahah VAL DOOD. Ik ben een Nederlandse moslim en dat zal ik blijven tot mijn dood. Ik heb medelijden met jouw soort jij moet leven met haat, echt triest. Mijn vader en moeder hebben keihard gewerkt om dit land mede op te bouwen en ik heb niks te maken met wat anderen denken of zeggen. Jij bent een zielige duivelsaanbidder!!! Je hebt je ziel verkocht!!! Raar wel in de duivel en aanhang geloven en God de almachtige de overheerser van hemelen en aarde ontkennen. Jouw soort zijn de ergste terroristen nu al ons leven hier in Nederland. Maar gelukkig
zijn jullie dun gezaaid en zijn de meeste Nederlanders ontwikkeld en tolerant. Jullie zijn hier de allochtonen!!!! Met Allah aan mijn zijde vrees ik niks en niemand. IK EN MIJN MEDE MOSLIMS LEVEN jouw soort word verteerd door haat. Een advies als ik zo vrij mag zijn bekeer je tot de islam en vind rust in je hart. Haat vreet je op en zorgt ervoor dat je leeg bent in je hart. Je hebt maar beperkt tijd in dit leven ga leven en genieten het is zo voorbij allemaal. Wij leven………….jij probeert iets ongedaan te maken het leven en het lot van anderen te beïnvloeden. Vrijmetselaar hahahaha jij bent niet vrij en je bent een slaaf van de duivel. Je denkt dat je zelf een soort god bent echt zielig ga jezelf na laten kijken!

Ik heb aan de taal en grammaticafouten- zoals gezegd - niets veranderd.
Dat de inhoud meer lijkt op iets, wat een patiënt van de Pieter Baanstichting zou kunnen
produceren, staat buiten kijf.
Later bleek deze 'dame' ook nog een adhesie betuiging te hebben ondertekend bij de terroristische Hizb ut Tahirbeweging.

Ook de wat meer bekende
PvdA figuren hebben zich in het verleden herhaaldelijk schuldig gemaakt aan landverraad .. ( Tang - PvdA - bijvoorbeeld met het verraden van staatsgeheimen).
Over de 80 duizend paspoorten, die bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden gestolen, in de tijd dat
K. de Vries( PvdA) daar Minister was, is nimmer iets gepubliceerd. Door de nieuwe baan van Oudkerk ( PvdA) ( Fatsoensvoorlichter) weten we nu, wat de PvdA onder fatsoen verstaat.
Muts Herfkens is absoluut niet de enige
PvdA er die de zaak voortdurend oplicht.
Dat mutsje Cramer (
PvdA) en haar medefraudeurs nog steeds blijven volhouden, dat er een opwarming van de aarde onderweg is, geeft ook al weer aan, dat fraude, leugens en oplichting van de belastingbetaler bij de PvdA een normale zaak zijn.
Zij, Cramer, laat haar dienstwagen ook door haar moeder gebruiken om boodschappen te doen.
De milieufanaat Samson (
PvdA) blijft ook dapper volhouden, dat het milieu in gevaar is.
Hij bedoelt daarmee te zeggen, dat zijn toekomstige overbetaalde baan bij de milieumaffia in gevaar zou kunnen komen.
We zullen het maar niet hebben over het geen weet ( willen) hebben van mijn en dijn van Bram Peper (
PvdA).
Ook niet over het feit, dat meer dan 50 % van de Nederlanders ervan overtuigd is, dat Wim Kok
(PvdA) indirect, met zijn uitspraken, de moord op Pim Fortuyn in de hand heeft gewerkt.
Ook niet over het gedrag van de huidige Minister van Binnenlandse (
PvdA) Zaken ( dronken achter het stuur - en dan de hoofdcommissaris een extra toelage geven om die bekeuring …misdadig gedrag … te laten verdwijnen.
Ook de voortdurende leugens in de Monitoren van Jaap de Leugenaar-
PvdA-( Donselaar) waarmee hij honderdduizenden euro's heeft weggesluisd naar eigen konto, behoren slechts tot de kleine wapenfeiten van PvdA ers en zullen wij maar niet verder uitpluizen.
Wel willen wij duidelijk maken, dat bij de
PvdA een groot deel van de top als onbetrouwbaar kan en moet worden aangemerkt.
Hier enige voorbeelden:
Minister van Ontwikkelingshulp
Jan Pronk ( PvdA) steunt Afrikaanse terroristen met Nederlands geld voor ontwikkelingshulp.

Staatsecretaris
J(udas)Cohen (PvdA) laat een boek over zichzelf schrijven en betaalt de 40.000 gulden daarvoor uit de staatskas.

NOVIB-voorzitter
v.d.Berg (PvdA) gaf miljoenen guldens ( bestemd voor
ontwikkelingshulp) weg aan het Cuba van Fidel Castro.

(
PvdA)wethouders van deelraden in Amsterdam steken tonnen ( euro's) in
eigen zak, door twee petten op te hebben.

Minister van Financiën
Wouter Bos ( PvdA) laat de advocatenkosten voor
een privérechtszaak door zijn Ministerie betalen.

Minister
Vogelaar ( PvdA) is zó incompetent, dat er een privécoach voor
haar moet worden ingeschakeld.
Voor 188,-euro per uur (!) wordt een bureau(
PvdA) ingehuurd, om de minister iets bij te leren.

Minister
Cramer ( PvdA) is zó incompetent, dat er een privécoach moet worden ingeschakeld. Voor 188,- euro per uur wordt een bureau ( PvdA) ingehuurd, om de minister iets bij te leren.

Lid van het EU parlement
Hedy d'Ancona ( PvdA) wilde naast haar stoel in het EU Parlement ( waar ze zelden of nooit kwam ) ook nog een verkiesbare plaats voor de Tweede Kamer in Nederland.

Minister van Ontwikkelingshulp
Herfkens( PvdA) wil de ten onrechte verkregen honderdduizenden euro's niet terug betalen.

Minister van Financiën
W. Kok ( PvdA) ledigt de AOW pot ( 3 miljard gulden) en sluist dat geld door naar de algemene middelen.
( Het bewijs gaf
Marcel van Dam( ex PvdA. nu SP)in Buitenhof 2008) .
Alle ambtenaren krijgen vanaf dan geen AOW uitkering ( die wordt op hun ABP pensioen in mindering gebracht.)

Ex-Minister- president
W.Kok ( PvdA) wordt in 2007 uitgeroepen tot Neêrlands
grootste graaier.

De ontslagen Wethouder van Amsterdam ,
R. Oudkerk( PvdA) , krijgt via de
vice- premier
W. Bos( PvdA) weer een TE goedbetaalde baan als fatsoensvoorlichter.

Wethouder
Duyvestein ( PvdA ) van Almere maakt misbruik van vertrouwen
door zijn dienstauto ook privé te gebruiken.

Conclusie:
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de
PvdA ers nimmer iets bijdragen een de opbouw van Nederland, maar uitsluiten aan hun eigen financiën.
Gezien het feit dat velen - het grootste deel- van de
PvdA ers bestaat uit mensen uit de onderste regionen van de maatschappij, is hang naar crimineel gedrag wel te verklaren.
Ook de sympathie voor terrorisme en terroristen geeft aan, dat de
PvdA een gevaar kan zijn voor een integere politiek.
Indien iedere
PvdA politicus onder curatele zou worden gesteld door een integere collega van ( bijvoorbeeld) de PVV, dan zou het gevaar van het in herhaling vallen van crimineel gedrag met meer dan 50 % worden gereduceerd.
Ook een cursus in integriteit ( blijft moeilijk, als men in feite de aanleg daartoe mist), zou voor
PvdA politici eigenlijk een must moeten worden , teneinde de politiek en de samenleving te behoeden voor hun voortdurende neiging in de richting van fraude, diefstal, vriendjespolitiek en machtsmisbruik, hoewel we het uiteraard niet onmogelijk achten dat er - ook in deze partij - hier en daar nog eerlijke en rechtschapen mensen actief zijn.
Wij hebben het voornemen dit rapport aan te bieden aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
G.W.Tabak.
Wetenschapper in het opsporen van
PvdA criminaliteit. (Dus nooit zonder werk).
Februari 2010.
Een fragment uit het boek: ' In de schaduw van gisteren', geschreven door H.M. van Randwijk: "In de geschiedenis van bijna elk land zijn er momenten aan te wijzen, waarin het als natie faalde, soms tot op het misdadige af en soms zelfs erger."

Kamerlid dreigt met knuppel Van onze correspondent
SINT-ANNALAND - Tegen
PvdA-Kamerlid Luuk Blom is aangifte bij de Zeeuwse politie gedaan voor bedreiging.