Juli 2009.
NeoNSBers van Trouw.
De intercultureel theoloog(..) Jielis van Baalen heeft grote haast om zijn islam- die dezelfde structuur
en beginselen heeft als de toenmalige Nederlandse NSB- te promoten.
We kunnen er voor 99,99 % zeker van zijn dat zijn actie om in Cairo- de stad waar de meeste
kinderen en kleinkinderen van Duitse oorlogsmisdadigers wonen - een centrum op te zetten, waar hij
journalisten met zijn leugens over de islam van dienst kan zijn, betaald wordt door Saoedi-Arabië.
Eerst maar even wat informatie over die nazi-invasie in Egypte.

{ Onder de schuilnaam Omar Amin werd de vroegere medewerker van Goebbels een hoge functionaris op het Ministerie
van Informatie in Egypte. Ook de ex S.S. Standartenführer Leopold Gleim en eveneens de man, die bij de Gestapo in
Polen en Rusland zijn afschuwelijke werk deed: Bernard Bender, had zich vanuit Zuid-Amerika naar het Midden-Oosten
begeven. De ex S.S. Sturmbahnfürher Joachim Däumling en ex S.S. Sturmführer Wilhelm Boekler werden in het
Midden-Oosten adviseurs van geheime diensten. De ex S.A.-Gruppenführer Heinrich Stellmann werd een volwaardig lid
van de Egyptische contraspionage, vanwege zijn kennis van het Jiddisch.
Ook de man die Mussolini hielp ontsnappen uit de gevangenis - en die volgens de CIA de gevaarlijkste man van Europa
was - Otto Skorzeny , had zich in het Midden-Oosten gevestigd.
Tientallen anderen Duitse oorlogsmisdadigers hebben zich evenzo in het Midden-Oosten gevestigd, onder wie o.a. de ex
nazi Louis Heiden.
Deze Heiden heeft onder de schuilnaam Louis al-Hadj een nieuwe Egyptische vertaling van Mein Kampf verzorgd.
Deze vertaling werd uitgedeeld aan de officieren van het Egyptische leger.
Officieren van het Egyptische leger, die in de Sinaï-oorlog gevangen werden genomen, hadden een vertaling van het
antisemitische boek van Hitler op zak.
Ook tientallen artsen, die op grond van TE weinig bewijs werden' vrijgesproken', renden als hazen naar het
Midden-Oosten, om daar hun verderfelijke experimenten te kunnen voortzetten, hun antisemitisme te kunnen blijven
prediken en de droom van Hitler, die toen en nu door de bewoners van alle islamitische staten werd en wordt gedeeld : de
wereldoverheersing , te bewerkstelligen.
Zelf de vrienden van Marcouch en Ramadan, de Moslimbroederschap, schreven in 1956 in hun orgaan: "Wij mogen niet
vergeten dat Hitler, in tegenstelling tot landen in Europa, in de moslimlanden in het Midden-Oosten hoge achting geniet.
Alleen al zijn naam wekt in onze harten gevoelens van sympathie en enthousiasme."}
Waarom zou Saoedi-Arabië dit centrum gaan financieren?
Saoedi-Arabië is het land, waar de discriminatie 10 maal zo erg is als het ooit in Zuid-Afrika is
geweest.
Christenen worden dagelijks vernederd en gedemoniseerd door de overheden aldaar.
In Cairo wonen de christenen op de vuilnisbelt.
[
Maruf al-Daswalibi heeft als ambassadeur van Egypte de woorden gebezigd: "Als een Jood niet elk
jaar bloed van een niet- Joodse man drinkt, dan is hij voor de eeuwen der eeuwen vervloekt"
]
Wie dergelijke onzin uitkraamt, kan natuurlijk niet serieus worden genomen.
Derhalve kunnen we Jielis van Baalen ook niet serieus nemen.
De Egyptische dagbladen Al-Ahram, Al-Akhbar en het Egyptische weekblad Aqidatti zijn de
verspreiders van de meeste grove leugens over het westen en over de staat Israel.
Met nog vele kinderen en kleinkinderen van Duitse oorlogsmisdaden in de publieke voorlichting is
het te begrijpen, waarom Jielis van Baalen zich zo thuis voelt in dit land, waar mensen die christen
willen worden, zonder vorm van proces worden onthoofd.
De Internationale Vereniging voor Mensenrechten, die het lot van vervolgde christenen wereldwijd ter
harte neemt, beklaagt er zich over dat er in de Egyptische samenleving almaar minder weerstand leeft
tegen onthoofding van tot het christendom bekeerde moslims. Aanleiding is de onthoofding van de 25
jarige journalist Hegazy, die overstapte naar de koptische kerk.
Hegazy verzocht op zijn paspoort vermeld te krijgen dat hij christen was.
Daarop riep sjeik Youssef al Badri van de gezaghebbende 'Al Azhar-universiteit in Cairo op tot
onthoofding van Hegazy hetgeen gelukkig niet is uitgevoerd.
Intermezzo: 1
Egyptische christenen gearresteerd na onlusten
De Egyptische politie heeft 50 Koptische christenen in Tayibba gearresteerd, nadat er onlusten waren uitgebroken tussen
moslims en christenen. De aanleiding voor de onlusten was een morele overtreding tijdens een islamitische uitvaart.
Het optreden van de politie heeft tot verontwaardiging geleid onder de christelijke gemeenschap aangezien niet de
moslims,
maar de christenen het slachtoffer zijn van het geweld: hun winkels worden geplunderd en hun huizen worden bekogeld.
De onlusten begonnen na een islamitische uitvaart op 4 november.
De uitvaartstoet passeerde een christelijke jongen van 14, die tijdens het voorbijgaan op zijn ezel bleef zitten.
Volgens de islamitische beleefdheidsnormen moet iedereen die langs een begrafenisstoet komt, respect betuigen door af te
stijgen.
Na de uitvaart keerden de moslims zich tegen de christelijke gemeenschap en begon het geweld.
De politie ondernam pas enkele dagen later actie… door christenen te arresteren 'om de vrede te herstellen'.
Leiders van de christelijke gemeenschap verklaren dat de christelijke jongen, die de aanleiding was voor de onlusten, niet
op de hoogte was van de beleefdheidsnormen.

Egyptische vrouwen drie jaar cel in.
Egypte heeft - naar nu blijkt - vorige maand een christenvrouw gearresteerd en veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.
Deze Bahia Nagy El-sisi zou haar islamitische achtergrond hebben 'verloochend' en beweerde officieel christen te zijn.
Bahia Nagy El-sisi is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, omdat zij op haar huwelijkscertificaat liet opnemen dat ze
christen is. Vorig jaar werd haar zus Shadia om dezelfde reden veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Zij werd toen na
twee maanden weer vrijgelaten.De christelijke zussen Shadia en Bahia (beide eind 40) hadden er geen idee van, dat zij
officieel als moslim geregistreerd staan.
46 jaar geleden werd hun religieuze identiteit - zonder hun medeweten - veranderd in islamitisch, omdat hun christelijke
vader, Nagy El-Sisi, overging tot de islam.
Beide vrouwen zijn analfabeet.
In 1962 bekeerde hun vader zich kort tot de islam , om op die manier van zijn vrouw te kunnen scheiden en de voogdij te
krijgen over zijn kinderen.
Volgens de sjaria mag een christen niet met een moslim trouwen of islamitische kinderen opvoeden. Een paar jaar later
ging de vader echter terug naar zijn familie en het christendom. Hoewel het hun vader gelukt is om zich weer als christen
in te schrijven, ontdekten Bahia en Shadia dat zij nog steeds officieel moslim zijn.
Zowel Bahia als Shadia zijn getrouwd met christelijke mannen. Als zij officieel moslim moeten blijven, dan zal dit een
domino-effect teweegbrengen. Hun mannen moeten zich bekeren tot de islam, anders worden hun huwelijken nietig
verklaard. Ook hun kinderen en kleinkinderen worden dan officieel moslim. Bovendien kan deze uitspraak in de toekomst
worden gebruikt om andere christenen onder druk te zetten.

Per jaar bezoeken omstreeks 10 miljoen toeristen Egypte.
Velen zijn verrukt over de schoonheid van dit islamitische land. Toch zijn er zaken, waarover Egyptenaren niet spreken,
dan wel niet mógen spreken.
Een Britse TV documentaire bracht aan het licht, dat de christenen( Kopten) in Egypte als derderangs burgers worden
behandeld door de Egyptische overheid. De vuilstortplaats in grote en kleine steden is de woonomgeving van de
Egyptische
christenen( Kopten).
Nu heeft de Egyptische overheid ook nog de regeling afgekondigd, dat orgaantransplantatie tussen islamieten en de in
Egypte levende christenen( Kopten) verboden is. Christenen mogen geen organen van islamieten in hun eigen lichaam
laten transplanteren. Egypte was voorheen - evenals vele Europese landen- een Joods-christelijke staat, met veel kerken en
synagogen, totdat Mohammed's volgelingen de meeste christelijke en joodse bouwwerken hebben gesloopt en de christenen
en joden derderangs-burgers werden verklaard.
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=1iFz-tN7WH8en :
http://russiatoday.com/news/news/29335
Einde intermezzo 1.

Al de zich linkse elite noemende christenen zijn het grootse gevaar bij de islamisering van
West-Europese landen.
Waar de Paus en zijn medewerkers regelmatig waarschuwen voor het gevaar van de islam, gaan de
christenen van de PKN zich te buiten aan het promoten van dit gevaar voor de wereldvrede.

Intermezzo2:
De groot-Imam Mohammed Sayyed Tantawi van de Al-Azhar universiteit van Cairo wil een wettekst
opstellen aangaande het verbod om religies te beledigen. Tantawi's Al-Azhar Universiteit geldt als de
belangrijkste leerstoel voor soennitische moslims. Ook is deze groot-Imam verantwoordelijk voor de inhoud van o.a.
schoolboeken in de soennitische moslimwereld in het Midden-Oosten.

Uit een rapport van het Center for Monitoring the Impact of Peace ( CMIP) wordt een stukje geciteerd
uit schoolboeken voor kinderen van 6 tot 16 jaar in Saoedi-Arabië.
Ik heb ook de Engelse tekst laten staan om zo een eventuele beschuldiging van verkeerde vertaling tegen
te gaan.

"Islam is presented (in Saoedi Arabian schoolbooks for 6 to 16 year-olds) as the only true religion, while
all others are presented as false. Islam leads its followers to paradise, whereas all others lead their
believers to destruction in hell. Saudi children are taught that they are superior, as Muslims, in both
this world and the next. Christians and Jews are explicitly denounced as infidels, and are called the
enemies of Islam and Muslims. They should not be befriended, nor emulated in any way, as this is
forbidden. The West is the source of evil that has afflicted the Muslim world. Western democracy is
totally rejected. As for the Jews, they are a wicked nation, both in their relations with Arabs and
Muslims, and in the context of world history. Their disappearance is, therefore, desirable."

Nu de tekst in het Nederlands.
De Islam wordt (in Saoedi Arabische schoolboeken voor 6 tot 16 jarigen) voorgesteld als de enige ware
religie, waarbij alle andere als vals worden neergezet. De Islam leidt zijn volgelingen naar het paradijs,
alle anderen leiden hun volgelingen naar de vernietiging in de hel. Saoedische kinderen wordt
onderwezen dat zij, als moslim, superieur zijn- zowel in deze wereld als in de volgende. Christenen en
Joden worden expliciet afgewezen als ongelovigen, en worden de vijand van de Islam en de moslims
genoemd. Er mag geen vriendschappelijke betrekking met hun worden aangegaan, noch mogen zij als
voorbeeld gebruikt worden. Dit is verboden. Het westen is de bron van al het kwaad dat de moslimwereld aantast. Westerse
democratie wordt verworpen. Voor wat de Joden aangaat, zij zijn een kwaadwillende natie, zowel in verband met moslims
en Arabieren als in verband met de wereldgeschiedenis. Hun verdwijnen is derhalve wenselijk
Einde intermezzo 2.

Ik ben er voor meer dan 100 % van overtuigd dat de Nederlandse media meer dan Jielis van Baalen
weten over de islam, maar het publiceren van die know how wordt door de overheid niet op prijs
gesteld. Er is- niet uitsluitend in Nederland- weinig positiefs te vertellen over de islam. Het meest
betrouwbare van islamieten is dat zij bijna altijd onwaarheden vertellen, als het onderwerp de islam
is.

[Koran: 2.225: Niet houdt God u aan het misgesprokene in uw eden maar Hij houdt u aan wat uw
hart zich verdiend hebben. God is vergevend en zachtmoedig.]

Zelfs met het vertellen van onwaarheden heeft de koran, aan zijn aanhangers, een uitweg gegeven.
Lieg er op los, als je het maar niet echt meent, zegt de koran.
Dat een interculturele theoloog, wat dat ook moge inhouden, dergelijke koranteksten niet kan vertalen
bewijst al, dat hij slechts datgene moet gaan doen wat zijn opdrachtgevers hem hebben opgedragen: de
islam promoten.
Hetgeen Jielis van Baalen zegt over de documentaire van Jan Leyers: 'De weg naar Mekka', is alweer
een bewezen leugen.
Wie die documentaires ziet ( ik heb de gehele documentaireserie thuis) kan slechts concluderen, dat
ook deze betaald moet zijn door de hoeders van de Heilige Steen: Saoedi-Arabië.
Het is van a tot z een PR film voor de islam.
Alle slechte kanten van de islam- en dat zijn er duizenden- worden ook in deze documentaires niet
genoemd. Jielis van Baalen en Jan Leyers kunnen we met een gerust geweten scharen onder
diegenen, die regelmatig vanuit Saoedi-Arabië een toelage krijgen opgestuurd.
Prins Alwaleed geeft jaarlijks ongeveer 50 miljoen dollar uit om de Arabische( islamitische ) wereld te
promoten.
Nadat de PKN , vertegenwoordigd door ds. Bas Plaisir, in 2008 in Saoedi-Arabië en Egypte door het
stof is gegaan, hebben de islamieten geen medelijden met deze - zich christen noemende - verraders
van het vrije woord.

De tweede zich tot de NSB /islam bekeerde Trouw- journalist is Eildert Mulder.
Deze neoNSBer vond het vreemd, dat de Nederlandse media niets hadden gemeld over die ene
islam-vrouw, die door een niet islamiet in de buik was gestoken, wat trouwens erg genoeg is, maar
wat absoluut in het niet zinkt bij wat moslims over de hele wereld zo vele niet-moslims aandoen.
Ik heb hem toen enige van de dagelijkse misdaden van de islam in Europa opgestuurd en hem
gevraagd, waarom deze misdaden van de islam niet in islamitische kranten werden gepubliceerd.
De islamitische kranten hebben het verhaal van de islamitische vrouw - zoals gebruikelijke in
degelijke dictaturen- erg opgeblazen, maar hun verontwaardiging is natuurlijk van een
adembenemende hypocrisie, waar zij vergelijkbare en ergere en véél veelvuldige voorkomende
misdaden van de islam zelf categorisch onder het tapijt schoffelen.
Vanzelfsprekend bleef een antwoord van Mulder uit.
Zogenaamde christenen, die bezig zijn zich zelf te islamiseren, doen nu al op sommige punten net als
de islam: nooit de waarheid vertellen, als je met de waarheid geconfronteerd wordt doen of je neus
bloedt en altijd liegen.
Vanzelfsprekend heeft Eildert een gesprek gehad met een islamiet, die nog wel een misdaad van de
christenen in zijn archief had en het beschuldigen van christenen en kerken is nu eenmaal in, samen
met het goedpraten van wat de islam allemaal uitvreet.
Heel toevallig heb ik ook nog een verhaaltje over één van de vele misdaden van de islam, uit een niet
al te grijs verleden.
De vele misdaden van de Palestijnen door hun opgestookte eigen kinderen, Yasser Arafat, El Fatah en
Hamas laten we dan buiten beschouwing, hoewel ook dat islamieten zijn.

In het boek "The Sword of the Prophet" schrijft Serge Trifkovic: "Tijdens de lange strijd voor onafhankelijkheid, hebben
de Grieken een zeer hoge prijs betaald met bloed en tranen."
Over de geschiedenis van de Turkse overheersing van de Grieks-Orthodoxe christenen schrijft Trifkovic: "Het verbranden
van de Griekse stad Smyrna en de massaslachting van 300.000 christelijke bewoners is één van de meest beestachtige
slachtpartijen van moslims jegens christelijke bevolkingsgroepen.
Het is één van de bloedigste misdaden in de hele geschiedenis.
Het markeerde het eind van de Griekse gemeenschap in Klein Azië".
Wat Allah's volgelingen uit zijn naam in deze plaats hebben aanricht is onvoorstelbaar. Terwijl de Westerse vloot in de
haven toekeek, werden 300.000 christenen vermoord. De officieren hadden de grootste moeite om met hun sloepen bij de
schepen te komen, vanwege de enorme aantallen lijken in het water. De schroeven raakten vast door de lijken die in het
water dreven en wanhopige drenkelingen, die via de ankerkettingen aan boord van de schepen probeerden te komen,
werden in het water teruggeduwd.
De westerse regeringen waren volledig op de hoogte van deze slachting.
Zie voor een compleet verslag: van deze moordpartij: http://www.greece.org/genocide/smyrna1922.htm
en ook http://www.ellopos.net/politics/turkey-blight/excerpts.asp
Ook wat betreft de genocide op de overwegend orthodox Armeense christenen wordt de leugen veelvuldig gehanteerd. Deze
slachting vond plaats ten tijde van het regiem van de Jonge Turken in 1915. De schattingen van het aantal slachtoffers
lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot meer dan een miljoen. Grote aantallen kinderen werden door Turken en
Koerden tegen muren doodgeslagen, kleine meisjes verkracht en in tweeën gehakt. Kinderen werden bij de haren opgetild
en met één zwaardslag doormidden geslagen. Zuigelingen werden in de lucht gegooid en op een bajonet opgevangen en
zwangere vrouwen werden met zwaarden van buik tot keel opengereten. Daarnaast vond er een enorm aantal openbare
verkrachtingen plaats op vaak piepjonge meisjes, al of niet door moord gevolgd. Armenië maakte sinds 1454 deel uit van
het Ottomaanse rijk. Ook in 1893 en 1895 werden al vele tienduizenden Armeniërs door de Ottomanen vermoord. Turkije
ontkent deze genocidale schandvlek formeel en doet er alles aan om de erkenning ervan tegen te houden. Internet biedt
een scala aan informatie over deze gebeurtenis.

De zelfislamisering van zogenaamde christenen is derhalve niet iets van vandaag of gisteren.
Al vele jaren lang zijn zich christenen noemende schurken bezig met de islam te promoten.
Als dat een paar honderdduizend echte christenen het leven kost is dat jammer - maar eigen ik gaat
voor.
Ik heb het vermoeden dat Eildert Mulder één van de vele stiekeme antisemieten is, die zo snel mogelijk
islamiet willen worden, want dan mag je je eigen vrouw slaan en mag men zich tot het superieure ras
rekenen, zoals omschreven in intermezzo 2.
Tegen figuren al Eilbert en Jielis is bijna geen kruit gewassen.
In hun streven naar de wereldoverheersing- want dat staat toch letterlijk in de grondwet van de islam-
gaan zij over lijken, als het moet.
Niets kan hen tegenhouden in hun drang naar superieur zijn.
In de documentaire van Jan Leyers ontmoet deze in Cordoba een moslim met een niet al te hoog IQ.
Deze moslim had zijn Spaans naam veranderd in een islamitische.
Hij heette nu Mansur, hetgeen betekent: 'Aan wie Allah de overwinning schenkt.'
Misschien wel een goede tip voor Eildert Mulder… de naam Mansur.
Bronnen: H.Jansen ( de Theoloog)
Franklin ter Horst
Dag.