Thousands of Deadly Islamic Terror Attacks Since 9/11

Het is de soldaat, niet de reporter
Die ons de persvrijheid heeft gegeven.
Het is de soldaat, niet de dichter
Die voor de vrijheid van het woord heeft gestreden.
Het is de soldaat, niet de campagneleider
Die ons recht tot demonstreren gaf.
Het is de soldaat, die zijn vlag groet
En onder die vlag het land dient
Wiens doodkist wordt gedrapeerd met die vlag,
En die het de protestactivist mogelijk maakt die vlag te verbranden
En die soldaat die door het ABP/APG wordt bestolen
Van beide kanten!!
Als de sluiers vallen!